Riešenia pre bezpečnú prepravu
a skladovanie zásielok

balík s indikátorom nárazu shockwatch

Indikátory nárazu

Riešenia pre bezpečnú prepravu
a skladovanie zásielok

digitálne záznamové jednotky

Digitálne záznamové jednotky

Riešenia pre bezpečnú prepravu
a skladovanie zásielok

balík s indikátorom náklonu indikátor náklonu

Indikátory náklonu

Riešenia pre bezpečnú prepravu
a skladovanie zásielok

ShockWatch 2

Na rozdiel od indikátorov ShockWatch prvej generácie, ktoré fungujú na princípe chemickej reakcie, je aktivácia indikátorov ShockWatch2 zaistená len mechanicky. Vďaka tomu sú ShockWatch2 pred použitím zabezpečené proti samovoľnej aktivácii napr. pri ich preprave k zákazníkovi alebo pri manipulácii s ešte nepoužitými indikátormi. Do pohotovostného režimu sa dostávajú až po odlepení fólie na zadnej strane.


Dostupné variantyVýber indikátorov

Hmotnosť0,14 - 0,42 m3
0,42 - 1,4 m3
1,4 - 2,8 m3
2,8 - 7,0 m3
7,0 - 14,16 m3
14,16 - 28 m3nad 28 m3
0 - 5 kg
75g75g50g37g---
5 - 11 kg
75g50g50g37g25g--
11 - 23 kg
50g50g37g25g25g15g-
23 - 45 kg
50g37g37g25g15g15g10g
45 - 113 kg
37g37g25g25g15g15g10g
113 - 454 kg
37g25g25g15g15g10g10g
454 - 907 kg
25g25g25g15g15g10g5g
907 - 2268 kg
25g25g15g15g10g10g5g
2268 - 4536 kg
25g15g15g15g
10g10g5g
4536 - 6804 kg
-15g15g10g10g5g5g
6804 - 9072 kg
-
-10g10g5g5g5g
9072 - 13608 kg
---5g5g5g5g
nad 13608 kg
----5g5g5g

Vyžiadať cenovú ponuku