Riešenia pre bezpečnú prepravu
a skladovanie zásielok

balík s indikátorom nárazu shockwatch

Indikátory nárazu

Riešenia pre bezpečnú prepravu
a skladovanie zásielok

digitálne záznamové jednotky

Digitálne záznamové jednotky

Riešenia pre bezpečnú prepravu
a skladovanie zásielok

balík s indikátorom náklonu indikátor náklonu

Indikátory náklonu

Riešenia pre bezpečnú prepravu
a skladovanie zásielok

Čo je to Shockwatch®

Je indikátor nárazu s jednorazovým použitím. Ide o bielu trubičku naplnenú červenou tekutinou. Pri náraze dôjde k porušeniu povrchu a tyčinka sa nenávratne zafarbí načerveno. Každý takýto indikátor je vybavený sériovým číslom, aby sa predišlo nesprávnemu zaobchádzaniu a na prvý pohľad vidno ako bolo so zásielkou manipulované alebo ako bola skladovaná. Sila nárazu kedy sa má indikátor aktivovať sa nastavuje už vo výrobe. Nastavené limitné hodnoty indikátorv sú rozdelené podľa farebného určenia indikátorov.

Viac informácií

Výhody použitia