Riešenia pre bezpečnú prepravu
a skladovanie zásielok

balík s indikátorom nárazu shockwatch

Indikátory nárazu

Riešenia pre bezpečnú prepravu
a skladovanie zásielok

digitálne záznamové jednotky

Digitálne záznamové jednotky

Riešenia pre bezpečnú prepravu
a skladovanie zásielok

balík s indikátorom náklonu indikátor náklonu

Indikátory náklonu

Riešenia pre bezpečnú prepravu
a skladovanie zásielok

ShockWatch

Je indikátor nárazu s jednorazovým použitím. Ide o bielu trubičku naplnenú červenou tekutinou. Pri náraze dôjde k porušeniu povrchu a tyčinka sa nenávratne zafarbí načerveno. Každý takýto indikátor je vybavený sériovým číslom, aby sa predišlo nesprávnemu zaobchádzaniu a na prvý pohľad vidno ako bolo so zásielkou manipulované alebo ako bola skladovaná. Sila nárazu kedy sa má indikátor aktivovať sa nastavuje už vo výrobe. Nastavené limitné hodnoty indikátorov sú rozdelené podľa farebného určenia indikátorov.

Indikátory nárazu slúžia k monitorovaniu zásielky počas prepravy, môžeme zistiť či bola preprava v súlade s povahou prepravovaného materiálu. Aktivovaný indikátor nám už pri preberaní zásielky dáva najavo, aby sme zásielku skontrolovali. Indikátory sa aplikujú buď priamo na krabicu alebo zvnútra obalu. Existujú dva druhy indikátorov a to na jedno použitie alebo na viac použití (mechanické).

Použitím indikátorov znížime straty spôsobené pri preprave. Tieto účinné senzory sú medzi dopravcami dobre známe a preto pôsobia psychologicky odstrašujúcim dojmom. Vďaka tomu vám zaručia šetrné zaobchádzanie s vaším tovarom.

Chránite tak nielen seba pri uplatňovaní nároku na náhradu škody, ale aj príjemcu zásielky, ktorý je okamžite informovaný o možnom poškodení zásielky ešte pred jej prevzatím.


Dostupné varianty


Výber správneho indikátoru

Pre správny výber indikátoru sú dôležité dve vlastnosti zásielky: jej veľkost (objem) a hmotnosť. Orientačná tabuľka by vždy mala byť použitá iba ako základná pomôcka.

Referenčná tabuľka
0,001 - 0,030 m3
0,031 - 0,135 m3
0,136 - 0,400 m3
0,401 - 1,350 m31,351+ m3
0 - 5 kg
100g100g75g75g50g
6 - 12 kg
100g75g75g50g50g
13 - 23 kg
75g75g50g50g37g
24 - 45 kg
75g50g50g37g37g
46 - 112 kg
50g50g37g37g25g
113 - 450 kg
50g37g37g25g25g
451 - 650 kg
37g37g25g25g15g
651 - 750 kg
25g25g15g15g15g
751 - 1000 kg
15g15g15g10g10g

Predpokladaná výška pádu pre aktiváciu indikátorov

Súvislosť medzi aktivačnou hodnotou indikátoru ShockWatch a silou nárazu môže byť ovplyvnená druhom a konstrukčným riešením obalu. Údaje z tejto tabuľky sú len informatívne a je odporúčané indikátory pre daný prípad najprv odskúšať.

Hmotnosť25g37g50g75g100g
do 45 kg
-0,30 - 0,48 m
0,30 - 0,60 m
0,60 - 0,91 m
> 0,91 m
nad 45 kg
0,15 - 0,30 m
0,20 - 0,40 m
0,30 - 0,48 m
--


Vyžiadať cenovú ponuku