Riešenia pre bezpečnú prepravu
a skladovanie zásielok

balík s indikátorom nárazu shockwatch

Indikátory nárazu

Riešenia pre bezpečnú prepravu
a skladovanie zásielok

digitálne záznamové jednotky

Digitálne záznamové jednotky

Riešenia pre bezpečnú prepravu
a skladovanie zásielok

balík s indikátorom náklonu indikátor náklonu

Indikátory náklonu

Riešenia pre bezpečnú prepravu
a skladovanie zásielok

WarmMark

WarmMark indikuje zvýšenie teploty v prípade, že je indikátor vystavený pôsobeniu teplôt vyšších ako je jeho preddefinovaný aktivačný limit. V tomto prípade sa uvoľní červené farbivo z vnútornej časti a vpije sa do  podkladu. Tým dôjde k okamžitému a trvalému upozorneniu o prekročení limitu. Počtom zafarbených políčok WarmMark tiež zobrazuje, či vystavenie v nežiaducich teplotách trvalo dlhšiu dobu.

Využitie v praxi:

  • Lieky a krvné produkty
  • Potravinárské výrobky
  • Lepidlá
  • Fotografická a filmová výroba

WarmMark je navrhnutý pre presné sledovanie. Jeho inovačná konštrukcia robí z WarmMarku najpresnejšiu a cenovo dostupnú voľbu pre monitorovanie vašich produktov. 


Zloženie výrobku

Prúžok sacieho papiera, ktorý je nalepený po celej dĺžke visačky. Tento prúžok je napustený stálofarebnou červenou chemikáliou, ktorá špeciálne reaguje na teplotu, ktorej je indikátor vystavený. Nepriepustná fólia oddeľuje pásik papiera od nasiaknutého vankúšika.


Ako WarmMark pracuje

Aby ste WarmMark mohli začať používať uložíte ho po dobu minimálne 30minút do prostredia s teplotou najmenej 5°C. Indikátor sa aktivuje odlepením ochrannej fólie zo zadnej strany a pritlačením sa nalepí na suchý povrch výrobku alebo obalu. Keď je prívesok vystavený stanovenej teplote, chemikália sa vo vypchávke rozpúšťa, začína sa rozširovať smerom dole a zafarbuje určitou rýchlosťou guľaté okienka. Pokiaľ teplota klesne pod danú teplotu, roztekanie chemikálie sa zastaví. To zaručuje presnosť WarmMarku, plus/ mínus 1°C.

Indikátory sú dodávané v nasledujúcich reakčných teplotách:  -18°C, 0°C, 2°C, 5°C, 8°C, 10°C, 20°C, 25°C, 30°C a 37°C.


Špecifikácia výrobku WarmMark

Rozsah teplotnej odozvy:
od -18°C do +37°C
Tolerancia:+/- 1°C
Doba vystavenia teplotnej reakcii:30 minút až 48 hodín
(neštandardné značky sú k dispozícii pre dlhšie expozičné časy)
Veľkosť:1,9 cm x 4,6 cm x 0,15 cm
Lepiaca vrstva:Citlivá na tlak
Skladovacie podmienky:pre optimálnu trvanlivosť musí byť nepoužitý výrobok skladovaný v prostredí s teplotou nižšou než je aktivačná teplota.
Doba použiteľnosti:2 roky od dátumu predaja.


WarmMark Duo

Toto zariadenie monitoruje prekročenie dvoch teplotných limitov a dobu počas ktorej je zásielka tejto reakcii vystavená. Indikátory sú k dispozícii v následujúcich reakčných teplotách: 10°C a 34°C


WarmMark Long Run

Tento indikátor využíva rovnakú chemickú reakciu, ktorá sa osvedčila v prípade indikátoru WarmMark. Vystavenie zásielky nevyhovujúcej teplote po dlhšiu dobu spôsobí odpovedajúcu úroveň zafarbenia na stupnici indikátora.  Indikátory sú k dispozícii v následujúcich reakčných teplotách: 10°C, 25°C, 31°C.


Podporné nástroje pre teplotné indikátory

Kľúčovým prvkom úspechu indikátorov okolitého prostredia ShockWatch je dostupnosť podporných nástrojov.
Indikátory sa používajú v spojení so sprievodnými samolepkami, sada podporných nástrojov potom ďalej obsahuje predovšetkým výstražné štítky, sprievodnú dokumentáciu a výstražnú lepiacu pásku. Kompletný produktový rad ponúka vysoko efektívny nástroj pre prevenciu a zníženie početnosti poškodených zásielok.

Implementácia tohoto programu zaisťuje žiaduci psychologický efekt dodržiavania zásad pre správne zaobchádzanie so zásielkami a pomáha tak meniť správanie zodpovedných osôb pri manipulácii s nimi. Poskytuje zreteľne viditeľnú výstrahu v rámci celého dodávateľského retazca. Tento program bude úspešnejší ak sa podarí dosiahnuť spolupráca jednotlivých zúčastnených složiek: pri preprave, skladovaní a balení.

Podporný program ShockWatch zahŕňa:

  • Výstražný štítok:  Prilepený na prepravných dokumentoch informuje prepravcu a príjemcu o tom, že ide o monitorovanú zásielku.
  • Sprievodná samolepka:  Slúži ako dodatočná vizuálna výstraha a informácia ako postupovať v prípade poškodenia zásielky a nesprávnej manipulácie s ňou.
  • Výstražná páska:  Slúži ako vizuálna výstraha proti nesprávnej manipulácii so zásielkou.


Vyžiadať cenovú ponuku