Riešenia pre bezpečnú prepravu
a skladovanie zásielok

balík s indikátorom nárazu shockwatch

Indikátory nárazu

Riešenia pre bezpečnú prepravu
a skladovanie zásielok

digitálne záznamové jednotky

Digitálne záznamové jednotky

Riešenia pre bezpečnú prepravu
a skladovanie zásielok

balík s indikátorom náklonu indikátor náklonu

Indikátory náklonu

Riešenia pre bezpečnú prepravu
a skladovanie zásielok

Tip N Tell

Tip N Tell vás okamžite a zreteľne informuje o tom, či bola manipulácia a preprava zásielky realizovaná v súlade s vašimi požiadavkami a teda či po celú dobu prepravy nedošlo k preklopeniu/pádu zásielky. Indikátor náklonu Tip N Tell pracuje na princípe presýpacieho piesku, ktorý sa presúva v smere šípky.

Indikátor Tipp N Tell nie je označený žiadnym kódom a existuje nebezpečenstvo jeho nedovoleného odstránenia. Indikátory je potrebné použiť vždy 2 kusy, aby dokázali indikovať prípadný náklon na všetky strany.


Technická špecifikácia

Aktivačný uhol60°
Tolerancia± 5%
Rozsah indikácie
90° v jednej rovine
Rozmer
100 mm × 70 mm × 3 mm
Prevádzková teplota
-40° - 60°C
Stav pri dodaní
Zaistené
Zabezpečenie
Aktivovaný indikátor už nie je možné ovplyvniť
Životnosť2 roky

Vyžiadať cenovú ponuku