Riešenia pre bezpečnú prepravu
a skladovanie zásielok

balík s indikátorom nárazu shockwatch

Indikátory nárazu

Riešenia pre bezpečnú prepravu
a skladovanie zásielok

digitálne záznamové jednotky

Digitálne záznamové jednotky

Riešenia pre bezpečnú prepravu
a skladovanie zásielok

balík s indikátorom náklonu indikátor náklonu

Indikátory náklonu

Riešenia pre bezpečnú prepravu
a skladovanie zásielok

TiltWatch XTR

TiltWatch XTR je jednorazový indikátor určený pre sledovanie zásielok, ktorým nevadí mierny náklon, nesmie však dôjsť k ich celkovému preklopeniu. Vďaka svojej konštrukcii neregistruje bezvýznamné náklony spôsobené bežnou manipulaciou, reaguje až na náklon presahujúci 83°. Zreteľné indikačné políčko umožňuje jednoznačne a okamžite rozpoznať nepovolené preklopenie zásielky.

Indikátor je odolný proti vlhkosti aj výkyvom okolitej teploty, jeho jadro je tvorené nerezovým diskom, ktorý nie je možné ovplyvniť pomocou magnetu. Každý TiltWatch XTR je označený jedinečným kódom (sériové číslo) pre zaistenie identifikácie použitého indikátora.


Aplikácia indikátora

  1. Uistite sa, že držíte indikátor v správnej, zvislej polohe
  2. Opatrne odstráňte kryciu vrstvu samolepiacej plochy na zadnej strane. Po jej odlepení dôjde k odisteniu indikátora, preto ho už nenakláňajte
  3. Umiestnite TiltWatch do zvislej polohy v blízkosti hrany zásielky. Toto umiestnenie Vám uľahčí zarovnanie indikátora do správnej polohy
  4. Silným tlakom na stred a hrany indikátora zaistite dostatočný kontakt samolepiacej plochy s podkladom
  5. Odstráňte kryciu vrstvu samolepiacej plochy na zadnej strane výstražnej samolepky a opatrne ju nalepte okolo indikátora tak, aby vyčnieval von otvorom v jej strede.


Technická špecifikácia

Aktivačný uhol
83°
Tolerancia± 5%
Rozsah indikácie
90° v jednej rovine
Vlhkostná tolerancia
5% až 99% nekondenzačná
Prevádzková teplota
-40° - 60°C
Stav pri dodaní
Zaistené
ZabezpečenieAktivovaný indikátor sa už nedá ovplyvniť/identifikačný kód
Životnosť2 roky
Rozmery74,27 mm × 60,31 mm × 5,29 mm

Vyžiadať cenovú ponuku