Riešenia pre bezpečnú prepravu
a skladovanie zásielok

balík s indikátorom nárazu shockwatch

Indikátory nárazu

Riešenia pre bezpečnú prepravu
a skladovanie zásielok

digitálne záznamové jednotky

Digitálne záznamové jednotky

Riešenia pre bezpečnú prepravu
a skladovanie zásielok

balík s indikátorom náklonu indikátor náklonu

Indikátory náklonu

Riešenia pre bezpečnú prepravu
a skladovanie zásielok

Indikátory relatívnej vlhkosti

Indikátory relatívnej vlhkosti (Humidity Indicator Cards „HIC“) sú jednoducho použiteľné nástroje na meranie percenta vlhkosti vzduchu v každom uzavrenom prostredí, napr. v obale zásielky. Sú navrhnuté ako štítky s farebnými terčíkmi označujúce rôzne percentuálne úrovne vlhkosti, ktoré na aktuálnu úroveň, príp. zmenu vlhkosti reagujú zmenou farby.

V súlade s požiadavkami najnovších medzinárodných štandardov je kalibrácia týchto indikátorov a zmena farby testovná v laboratóriu s použitím presných kolorimetrov.

  • Bezkobaltový indikátor vlhkosti, patentovaný výrobok zn. Levosil
  • 100% bezkobaltový indikátor
  • Škála farieb: od hnedej po svetlo modrú
  • Merací rozsah: 10 - 60% (10, 20, 30, 40, 50 a 60%)


Indikátor vlhkosti neobsahujúci Kobalt Dichloridu

  • Vhodný pre spoločnosti, ktoré chcú zachovať štandardnú modro-ružovú indikáciu
  • Merací rozsah 10 - 60% (10, 20, 30, 40, 50 a 60%)


Trojbodový JSTD 033

  • Indikátory navrhnuté špeciálne pre elektroniku a polovodiče
  • V závislosti od potrieb zákazníka je možné dodať 100% bezkobaltové indikátory, príp. indikátory neobsahujúce Kobalt Dichloridu
  • Merací rozsah 5 - 60% (5, 10 a 60%)


Vyžiadať cenovú ponuku