Riešenia pre bezpečnú prepravu
a skladovanie zásielok

balík s indikátorom nárazu shockwatch

Indikátory nárazu

Riešenia pre bezpečnú prepravu
a skladovanie zásielok

digitálne záznamové jednotky

Digitálne záznamové jednotky

Riešenia pre bezpečnú prepravu
a skladovanie zásielok

balík s indikátorom náklonu indikátor náklonu

Indikátory náklonu

Riešenia pre bezpečnú prepravu
a skladovanie zásielok

Indikátory kontaktnej vlhkosti

Indikátor kontaktnej vlhkosti ("Rain Detector") sa nezameriava na indikáciu pomeru vzdušnej vlhkosti ako predchádzajúci typ, dokáže však používateľa upozorniť na skutočnosť, že došlo ku kontaktu s vodou alebo inou kvapalinou – (zmoknutie, namočenie, príp. zasiahnutie zásielky striekajúcou vodou).

Ide o jendoducho aplikovateľný samolepiaci štítok s rozmermi 10 x 14 cm, ktorý môže byť nalepený na obal zásielky, príp. priamo na sledovaný produkt. V prípade zasiahnutia kvapalinou reaguje zmenou farby. Táto zmena je trvalá a zostáva viditeľná aj po zaschnutí.

Balenie:250 ks/balenie
Rozmer:10x14 cm ± 2cm
Váha:
700 gr/250 ks
Skladovanie a použitie:
Skladujte na suchom mieste.
Po vybratí z originálneho obalu sa vyvarujte kontaktu indikátorov s vodou.

Vyžiadať cenovú ponuku