Riešenia pre bezpečnú prepravu
a skladovanie zásielok

balík s indikátorom nárazu shockwatch

Indikátory nárazu

Riešenia pre bezpečnú prepravu
a skladovanie zásielok

digitálne záznamové jednotky

Digitálne záznamové jednotky

Riešenia pre bezpečnú prepravu
a skladovanie zásielok

balík s indikátorom náklonu indikátor náklonu

Indikátory náklonu

Riešenia pre bezpečnú prepravu
a skladovanie zásielok

Freeze Watch

Jednoduchý spôsob ako prepravovať predmety citlivé na mráz. Využijete ho predovšetkým v zimných mesiacoch a pri exportoch do štátov v studenších klimatických pásmach. Vyhnete sa tak náročným a drahým reklamáciám výrobkov citlivých na teploty pod nulou, ako sú napríklad:
  • potraviny
  • vakcíny
  • lepidlá a farbivá
  • chemikálie
  • transport krvi

3M Freeze Watch indikátory dohliadajú na dodržiavanie teplotných podmienok od výrobcu až k zákazníkovi.
Tieto indikátory môžu byť jednoducho a rýchlo umiestnené na takmer každom balení, pretože sú samolepiace. 3M Freeze Watch indikátory spoľahlivo zobrazujú, či Váš produkt pri distribuování nedosiahol stanovené teploty. 3M Freeze Watch indikátory pomáhajú znížiť počet reklamovaných výrobkov.

Patentované 3M Freeze Watch indikátory sú vlastne priehľadnou trubičkou naplnenou špeciálnou kvapalinou citlivou na mráz. Pri prekročení teplotnej hranice sa ampulka poškodí a indikátor zafarbí. Výsledné zafarbenie udáva, že výrobok bol vystavený neprijateľným teplotám a jeho kvalita musí byť skontrolovaná.


Dostupné pre teploty

ID indikátora
TeplotaFarba
9800-4 ° Cčervená
9805 0 ° Cmodrá

Jedno balenie obsahuje  400 kusov indikátorov. Spôsob montáže: samolepka.


Dôležité upozornenie!

Všetky údaje sú založené na výsledkoch testov 3M. To nevylučuje, že každý používateľ musí sám zvážiť vhodnosť produktu pre ním požadované použitie.

Vyžiadať cenovú ponuku