Riešenia pre bezpečnú prepravu
a skladovanie zásielok

balík s indikátorom nárazu shockwatch

Indikátory nárazu

Riešenia pre bezpečnú prepravu
a skladovanie zásielok

digitálne záznamové jednotky

Digitálne záznamové jednotky

Riešenia pre bezpečnú prepravu
a skladovanie zásielok

balík s indikátorom náklonu indikátor náklonu

Indikátory náklonu

Riešenia pre bezpečnú prepravu
a skladovanie zásielok

Drop N Tell

Drop N Tell je jednoosý kompaktný indikátor vybavený dvoma okienkami pre určenie smeru nárazu. Jeho funkcia je zaistená mechanicky. Je možné ho dodať v jednorazovej verzii, ale aj v prevedení na opakované použitie.

Vzhľadom na konštrukciu Drop N Tell je možné zaznamenať náraz iba na jednej osi. Pre dosiahnutie spoľahlivého určenia nárazu z viacerých smerov, napr. pre trojrozmernú indikáciu (čelnú, bočnú a zvislú) je potrebné použiť tri indikátory umiestnené na každej strane tak, aby šípka ukazovala smerom k možnému miestu nárazu. Pokiaľ k nárazu dôjde, idnikátor zmodrá v smere, v ktorom bol náraz zaznamenený. Ak zmodrajú obe šípky je to dôkaz o veľmi silnom náraze.


Ukážka fungovania

Neaktivovaný indikátor

Aktivovaný indikátor

Rovnako ako v prípade ostatných mechanických indikátorov je výhodou Drop  N Tell možnosť odistiť poistku až po inštalácií indikátoru. Užívateľ sa naviac môže rozhodnúť pre použitie jednorazového zariadenia alebo pre verziu určenú k opakovanému použitiu.


Uvedenie indikátora späť do pôvodného nastavenia je možné jednoducho cez otvory pomocou tenkého predmetu (spinka) a ľahkým tlakom zatlačiť naspäť. Po tomto úkone a zacvaknutí je indikátor pripravený na opätovné použitie.


Vlastnosti dostupných variantov

Označenie indikátora
CitlivosťVerzia
79DRO55gJednorazový
79DRO1010g
79DRO1515g
79DRO2525g
79DRO5050g
79DRO100100g
79DRO5R5gResetovateľný
79DRO10R10g
79DRO15R
15g
79DRO25R25g
79DRO50R50g
79DRO100R100g

Vyžiadať cenovú ponuku