Riešenia pre bezpečnú prepravu
a skladovanie zásielok

balík s indikátorom nárazu shockwatch

Indikátory nárazu

Riešenia pre bezpečnú prepravu
a skladovanie zásielok

digitálne záznamové jednotky

Digitálne záznamové jednotky

Riešenia pre bezpečnú prepravu
a skladovanie zásielok

balík s indikátorom náklonu indikátor náklonu

Indikátory náklonu

Riešenia pre bezpečnú prepravu
a skladovanie zásielok

ColdMark

ColdMark je jednoduchým indikátorom poklesu teploty. Ak klesne okolitá teplota na aktivačnú hodnotu indikátoru alebo nižšie, zmení sa farba tekutiny v guľôčke z čírej na jasne fialovú. Tento proces je nenávratný a po aktivácii indikátoru už nie je možné ho nejakým spôsobom ovplyvniť, príp. znovu použiť a to ani po opätovnom vyrovnaní teplôt. Akákoľvek farebná odchylka znamená pokles teploty - pokiaľ sa objaví mliečne biele zafarbenie indikačnej tekutiny, znamená to, že došlo k hlbokému podchladeniu indikátoru až na úroveň zmrazenia, tekutina pri roztopení zmení farbu na fialovú. ColdMark nie je možné zaistiť proti nechcenej aktivácii, preto je nutné striktne dodržať optimálnu skladovaciu teplotu, ktorá musí byť min. o 5 °C vyššia než aktivačná teplota indikátoru. Maximálna skladovacia teplota je 43 °C.


Technická špecifikácia

Aktivačná teplota:
-3 °C/26 °F
 0 °C/32 °F
+2 °C/36 °F
+5 °C/41 °F
+10 °C/50 °F
Aktivačná doba:do 30 min., nižšia teplota reakciu urýchľuje
Presnosť:± 1 °C/± 2 °F
Zabezpečenie:Aktivovaný indikátor už nie je možné ovplyvniť
Optimálna teplota pre dlhodobé skladovanie:5 °C vyššia než aktivačna teplota indikátoru,
max. skladovacia teplota je 43 °C.
Životnosť pri optimálnom skladování:2 roky
Rozmery:84 mm x 19 mm, výška 9 mm


Použitie ColdMark:

  1. Aplikácia ColdMark je jednoduchá, pred použitím nevyžaduje kalibráciu ani odistenie.                    
  2. Odstráňte kryciu vrstvu zo samolepiaceho povrchu na zadnej strane indikátoru a prilepte ju na suchý a čistý povrch. Kryciu vrstvu najľahšie odstránite skraja indikátora, pod guľôčkou s indikačnou tekutinou
  3. Indikátor umiestnite na viditeľné miesto tak, aby ho príjemca zásielky mohol jednoducho skontrolovať.
  4. Orientácia ColdMark nie je rozhodujúca a nemá vplyv na priebeh merania.                 
  5. Podľa potreby môže byť ColdMark prilepený na vonkajšej strane zásielky priamo na povrchu sledovaného produktu, alebo môže byť umiestnený vo vnútri balenia.

Vyžiadať cenovú ponuku