Riešenia pre bezpečnú prepravu
a skladovanie zásielok

balík s indikátorom nárazu shockwatch

Indikátory nárazu

Riešenia pre bezpečnú prepravu
a skladovanie zásielok

digitálne záznamové jednotky

Digitálne záznamové jednotky

Riešenia pre bezpečnú prepravu
a skladovanie zásielok

balík s indikátorom náklonu indikátor náklonu

Indikátory náklonu

Riešenia pre bezpečnú prepravu
a skladovanie zásielok

BloodTemp

BloodTemp indikátor predstavuje jednoduché riešenie pro bezpečné uchovávanie krvi, pomáha znižovať množstvo strát a poskytuje kontrolovateľný dôkaz o tom, že krv bola skladovaná, prepravovaná a použitá v súlade s platnými regulačnými štandardami.

ShockWatch BloodTemp je ďaľším produktom zo skupiny indikátorov teploty WarmMark2. Bol špeciálne navrhnutý tak, aby kontroloval teplotu v jadre krvného vaku - ak teplota krvného vaku stúpne na 10 °C (50 °F), dôjde v kontrolnom okienku k zmene bielej farby na modrú a používateľ tak ihneď spozná, ktorý z krvných vakov musí byť zlikvidovaný. Modrá farba v kontrolnom políčku indikuje prekročenie povolenej teploty.

Každý BloodTemp je označený jedinečným kódom (sériové číslo) pre zaistenie identifikácie použitého indikátoru. BloodTemp je pred odistením neutrálny, pripravený na okamžité použitie a nevyžaduje žiadnu kalibráciu ani nastavenie.


Výhody indikátorov:

 • poskytuje spoľahlivú a nezvratnú evidenciu o prekročení teploty
 • jednoduchá kontrola a interpretácia výsledku
 • nákladovo efektívne
 • umožňuje rýchle prijatie nápravného opatrenia
 • pomáha dodržiavať regulačné štandardy


Technická špecifikácia

Aktivačná teplota:10 °C/50 °F
Presnosť:± 1 °C/± 2 °F
Stav pri dodaní:Zaistené
Zabezpečenie:Aktivovaný indikátor už nie je možné ovplyvniť / identifikačný kód
Podmienky skladovania:Skladujte v chladnom a tmavom prostredí. Odporúčané 22 °C/72 °F, a pri vlhkosti 20-80%
Životnosť:2 roky
Rozmery:30 mm x 19 mm (výška blistra 2,5 mm)


Použitie BloodTemp:

 1. Pred aplikáciou ShockWatch BloodTemp musí byť krvný vak dostatočne vychladený v súlade s platnou legislatívou.
 2. Indikátor by mal byť aplikovaný na spodnej tretine krvného vaku, kde sa nachádza nejviac krvi. Priestor pre umiestnenie indikátoru musí byť čistý, suchý a bez mastnoty.
 3. Pred odistením indikátora overte, že je odisťovacie okienko žlté a okienko indikujúce prekročenie teploty biele. Aby došlo k odisteniu, musí byť okolitá teplota vyššia než 10°C. 4. Pevne stlačte blister nachádzajúci sa v hornej časti indikátora a skontrolujte, či odisťovacie okienko zmenilo farbu zo žltej na zelenú. Pokiaľ nie, stlačte blister ešte raz.
 5. Hneď ako odisťovacie okienko zozelená, odstráňte BloodTemp indikátor z podložky, umiestnite ho na pripravené miesto a pritlačte po dobu 3 - 5 sekúnd. 6. Hneď ako je indikátor ku krvnému vaku pevne prilepený, čo najskôr ho znovu umiestnite do chladu až do doby použitia.
 7. V prípade, že dôjde k prerušeniu chladenia, kontrolné políčko zmení farbu na modrú.


Vyžiadať cenovú ponuku